Dijital Onam

AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ DİŞ ÇEKİMİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAMI

Diş çekimi; ister zor ister rutin bir çekim olsun cerrahi bir işlemdir ve geri dönüşü yoktur. Her cerrahi işlemde olduğu gibi bazı riskler mevcuttur. Bu riskler aşağıdakilerle sınırlı
olmamak üzere şöyle sıralanabilir:
1. Şişlik ve/veya kızarıklık, cerrahi alanda rahatsızlık,
2. Ağız köşelerinde gerilmeye bağlı kızarıklık ve çatlama,
3. Enfeksiyon gelişmesi ve yaranın geç iyileşmesi,
4. Kuru soket; genellikle yetersiz bakım sebebiyle cerrahiden birkaç gün sonra başlayan çene ağrısı; özellikle yirmi yaş dişleri olmak üzere alt çene çekimlerinde daha sık rastlanır.
5. Özellikle geniş dolgu ve kuronların varlığında komşu dişin zarar görmesi,
6. Dişetlerinde, dudakta, dilde, dişlerde ve çene ucunda duyu kaybı veya duyu azalması. Özellikle yirmi yaş dişi gibi kökleri sinirlere yakın olan dişlerde görülebilir. Hemen her zaman hissizlik normale döner, fakat çok nadir olarak kalıcı olabilir.
7. Trismus; iltihap veya şişmeye bağlı olarak ağız açmada kısıtlılıktır.
8. Kanama-şiddetli kanama sık değildir. Fakat sızıntı şeklinde kanama birkaç saat devam eder.
9. Çekimden sonra keskin köşeler ve kemik basamakları çekim boşluklarında oluşabilir. Bunlar yeni bir cerrahi müdahaleyle düzeltilirler.
10. Kök parçalarının tam çıkarılmaması. Sinüsler veya sinirler gibi önemli oluşumlara zarar vermemek için bazen küçük kök parçaları bırakılabilir.
11. Sinüs ilişkisi; üst çene arka dişlerin kökleri sinüslere çok yakındır ve bazı durumlarda kök parçaları sinüse kaçabilir veya sinüsler ile ağız arasında bir açıklık oluşabilir; bu durumlarla özel ilgilenilmesi gerekir.
12. Çene kırıkları; çok nadir olmakla birlikte zor ve derin gömülü diş çekimlerinde oluşması mümkündür. Cerrahi işlemlerin çoğu rutindir ve önemli komplikasyonlar beklenmemektedir. Oluşan
komplikasyonlar da küçük ve kolayca tedavi edilebilen durumlardır.

 

DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAMI

Dolguların olabilecek en yakın komplikasyonları;
• Ağrı
• Yemek yeme sırasında ve/veya ısı değişikliklerinde meydana gelebilecek duyarlılık
• Dolgu yapılırken veya yapıldıktan sonra dişin kırılması
• Diğer dişlere zarar verilmesi
• Çene eklemi rahatsızlıkları
• İlaçlara ve/veya anestezik maddelere reaksiyon
Bazı dişler basit bir dolgudan sonra dahi kanal tedavisine ihtiyaç duyabilir. Dolgular hastalıklı dişleri tedavi etmek için yapılır ve küçük bir ihtimalle bu dişlerin tedavileri sırasında ya da sonrasında kanal tedavisi yapılması gerekebilir. Dolgu yapıldığı sırada veya yapıldıktan sonra olabilecek komplikasyonları öğrendim. Amalgam dolguların sağlık açısından değiştirilmesinin yararı olmadığı tarafıma anlatıldı. Beyazlatma işleminin sonuçlarının garanti olmadığı ve olumsuz sonuçları olabileceği bildirildi.

 

KURON – KÖPRÜ PROTEZLERİ İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAMI

TEDAVİ İHTİYACINIZIN BELİRLENMESİ
Sabit protez (kuron-köprü-inlay-dolgu, laminate veneer) gereksinimi aşağıdaki bir ya da birkaç nedenden kaynaklanabilir.
1. Kanal tedavisi yapılmış olan dişlerin ileride kırılmasını önlemek için koruyucu olarak,
2. Dişinizdeki görünmeyen çatlaklar yüzünden duyduğunuz aşırı hassasiyetin giderilmesi için,
3. Kırılmış diş ya da dolgularda,
4. Aşın çürük varlığında,
5. Kozmetik (dişinizin rengi ve formu ile ilgili kaygılarınızdan kaynaklanan) ve estetik amaçlar,
6. Karşıt çene ile uyumsuz kapanış nedeni ile çiğnemede duyulan yetersizlik,
7. Fonksiyon dışı alışkanlıklardan dolayı (kalem ısırma, tırnak yeme vb) aşınan dişlerde,
8. Hareketli protez planlandığında kroşe gelmesi planlanan dişlerde,
9. Kaza sonucu oluşan kırıklarda,
10. Hassas bağlantılı protezlerde bağlantı için,
11. Çiğneme yükünü her diş üzerine yaymak amacıyla oklüzyon tedavisinde,
12. Aşırı madde kayıplı dişlerin porselen ile yapılan dolgularında (inlay, onlay),
13. Köprü protezleri, kaybedilmiş dişlerin yerine konmasında bir tedavi seçeneğidir. Bunun için dişsiz bölgeye komşu en az iki uygun diş gerekir. Sabit protezler aşağıdaki tedavi usullerinden oluşur:
1- Kuron: Doğal dişe en yakın biçimde form ve fonksiyonun sağlanması için yapılır. Bu tedavi, dolgu ile dişin tedavi edilemediğinde gerekli olur. Tedavi genellikle bir miktar diş dokusunun
dişten uzaklaştırılmasını gerekli kılar. Eğer çürük ve travma vb. sonucunda yeterli olmayan miktarda diş dokusu kalmışsa kuron için yeterli destek sağlamak amacıyla tedaviden önce
dişe dolgu yapılması gerekli olabilir. Bazen dişin kökünden de destek amaçlı yararlanmak gerekir (post-core). Kuron protezi, taşıyacağı dişe yapıştırılarak sabitlenir.
Birkaç şekilde kuron protezi yapılabilir:
—Tam porselen: Metal içermeyen kaplamadır. Görünümü doğal dişe en yakın olanıdır. Metal alerjisi gelişmez; ancak, tedavinin maliyeti metal seramiklere göre iki kat fazladır.
— Tam metal: Destek dişte madde kaybı çok fazla olduğunda yapılır.
— Metal-Porselen: Metal altyapı üzerine porselen kaplanır, görünen yüzde metal yoktur. Ancak bazen damak tarafında, dişetine yakın bölgelerde metal bir şerit görülebilir.
2- Köprüler: Çekilen bir dişin yerine yapay diş konması için yapıştırılan bir seri kurondur. Bir köprü dişsiz bölgeye komşu olan en az iki dişin kaplanmasını gerekli kılar. Doğal ve sağlam
dişlerinin kuronlanmasını istemeyen hastalar için köprüye alternatif tedaviler; takılıp çıkarılan protezler ya da eğer vaka uygun ise implant destekli kuronlardır.
– Köprüler, kuronlarla aynı materyallerden yapılır.
– Klasik metal seramik köprülerde, dişin her yönünden olmak üzere 1,2 ile 2mm arasında aşındırma yapılır.
– Birinci randevuda destek dişlerin hazırlanması, ölçülerin alınması, geçici kuronların yapılması işlemleri gerçekleştirilir. Geçici kuronların tedavi süresince ağızda kalması esastır.
Düşerse hekiminizi arayınız; aksi takdirde destek diş hareket edebilir ve daimi restorasyonun uyumu zorlaşır.
– İkinci randevu birinci randevudan 4 ila 10 gün arasında değişen bir zaman aralığından sonra gerçekleştirilir. Bu randevuda altyapı materyalinin provası yapılır ve renk belirlenir.
– Üçüncü randevu ikinciden 4 ila 7 gün sonradır. Renk, form, boyut provası yapılır ve hasta onayı istenir. Hastanın onayı alındıktan sonra protez yapıştırılır.
– Kuron ve köprülerin kabul gören uluslararası ömrü 7 yıldır; bu süre ancak kişisel bakım, düzenli hekim kontrolü ile değişebilir.
3- Porselen inlay ve onlay’ler: Diş renginde ve formunda, dişin içine ya da üzerine diş renginde yapıştırıcılarla yapıştırılan porselen dolgulardır.
4- Porselen lamine veneerler: Porselen veneer, diş renginde özel yapıştırıcılarla yapıştırılan ve genellikle dişin ön yüzü ile sınırlı, porselen tabakalardır. Estetik amaçlarla uygulanır. Dişin ön
yüzünden 0.5 mm’den daha az ve mine seviyesi sınırlı kalmak kaydı ile madde kaldırılır. Laboratuarda hazırlanan veneerler provadan sonra hastanın onayı alınarak dişe yapıştırılır.

ONAM
Kuron ve köprü protezi yapım işlemlerinin bazı risk ve başarısızlıkları da beraberinde getirebileceğini kabul ediyorum. Aşağıdaki riskler konusunda önceden bilgilendirildim. Aşağıda belirtilen oluşabilecek riskler konusunda bilgilendirildim.
1. Dişlerin kesilmesi: Çürüyen ya da kırılan dişin yerine konması için dişlerin küçültülmesi gerekir.
2. Dişlerde hassasiyet: Sıklıkla dişlerin kesilmesinden kuron ya da köprünün yapıştırılmasına kadar geçen süre içerisinde dişler hassasiyet gösterebilir. Kısa bir süre içerisinde bu hassasiyet
geçebilir.
3. Kaplanacak dişe kanal tedavisi uygulamak gerekebilir.
4. Kırılmalar: Kuron ya da köprü protezlerinde çatlama ve kırılmalar oluşabilir. Bu durum sert gıdaların yenmesi ve çiğneme kuvvetleri gibi nedenlerden kaynaklanabilir.
5. Rahatsız edici ve ağızda yabancı cisim varmış hissi: Bu durum doğal dişlerle yapay diş olan kaplamaların dil tarafından farklı hissedilmesi ile oluşur.
6. Estetik görünüm: Son yapıştırma işleminden önce hasta protezin kabul edilebilir görünümde olduğunu onaylamalıdır. Ancak kabul edilen protez hastaya uygulanabilir. Bu durum hasta
kartına işlenir.
7. Protezin ömrü kullanan kişiye göre değişir.
Bana kuron ve/veya köprü protezinin doğası ve amacına ilişkin her türlü soruyu sorabilme fırsatı verildi ve sorduğum sorulara beni tatmin edecek cevaplar aldım. Yukarıdaki sıralanan
muhtemel riskleri biliyor ve gönüllü olarak kabul ediyorum. Bu formu imzalayarak, tedavime ait gerekli her türlü girişimi yapmak, gerekli ilaçları, estetik bilgi ve görünüşü kullanmak üzere
onayımı kendi rızamla diş hekimime veriyorum.

 

ORTODONTİK TEDAVİ BİTİMİ ONAMI

Ortodonti tedavi sürecimin sonunda alt ve üst dişlerimin dizilimi, kapanışı, ağız içi ve ağız dışı görünümüm istediğim gibi oldu; çenemin ve dişlerimin mevcut konumlarını koruyacak şekilde
retainer tel ve plaklar yapıldı. Bundan sonrası için ağız bakımı ve gıda alışkanları açısından gerekli tavsiyeleri aldım.
Bilgilerinize arz ederim.

 

BOTULİNUM TOKSİN (TİP A) TEDAVİSİ ONAMI

Kozmetik Medikal Tedavilerin Koşulları ve Onam Formu

Bu tedaviye ilişkin imzalamış olduğum bilgi sayfalarını ve/veya onam formlarını dikkatlice okudum ve anladım. Anlamadığım herhangi bir içerik hakkında soru sormak için fırsatım ve
yeterli zamanım oldu. Tüm sorularım beni tam tatmin edecek düzeyde cevaplandı. Özellikle, bu tedavinin yol açacağı, bana özel olarak anlatılan fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, olumsuz etkileri
anladım. Ayrıca bilinmeyen veya öngörülemeyen olumsuz etkilerin olma ihtimalinin de var olduğunu ve bu yüzden bunlar hakkında özel olarak bilgilendirilemeyeceğimi de anladım.
Bu formu imzalamakla, işbu belge ile riski bana ait olmak üzere bu tedaviyi alacağıma rıza gösteriyorum. Bu tedavinin öngörülen veya öngörülmeyen herhangi olumsuz bir etkisinin
sonucu olarak ortaya çıkacak zararlar için dava açmayacağımı kabul ediyorum. Diğer bir ifadeyle, böyle olumsuz etkilerin olasılığı hakkında özel olarak bilgilendirilmiş olmama veya olmamama bakılmaksızın bu durumu kabul ediyorum. Bu tedaviyi kabul etme durumunda gerçekleşebilecek olası durumlar hakkında ve hiçbir şekilde tedavi almama özgür seçeneğim de dahil olmak üzere olası alternatifler hakkında bilgilendirildim. Kararımı vermek için yeterli zamanım oldu ve bu tedaviye devam etmem için hiçbir surette baskıya maruz kalmadım.

 

ENDODONTİK TEDAVİ HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAMI

Sizi bilgilendirmek ve tedavinize başlamak için onayınızı almak üzere hazırlanmış olan bu formu okuyarak sonundaki bölümleri doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir. Katılımınız ve zaman
ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kanal tedavisinin dişin çekilmeden kurtarılması için yapılan bir işlem olduğunu anlamış bulunuyorum. Kanal tedavisinin çok başarılı klinik sonuçlarının olmasına rağmen, biyolojik bir işlem olması nedeniyle hiçbir zaman garantisi verilemeyen bir tedavi olduğunu öğrendim. Tedavi sırasında kök kanalı içerisinde kullanılan küçük aletlerin çok az da olsa kırılma olasılığı bulunduğunu ve bu durumun tedavinin başarısını olumsuz etkileyebileceğini anlamış bulunuyorum. Bazı durumlarda, özellikle de periapikal lezyonlu dişlerde, kanal tedavisi yapıldıktan sonra iyileşme olmazsa kanal tedavisinin tekrarı, cerrahi girişim ve bazen diş çekiminin zorunlu olabileceği konusunda bilgilendirildim. Kanal dolgusundan sonra yapılacak sürekli restorasyon(dolgu, kuron veya köprü) gibi işlemlerin ayrı bir ücrete tabi olduğu ve üst restorasyonun en kısa zamanda yapılabilmesi için randevu almam gerektiği konusunda bilgi verildi. Tedavinin detayları ve alternatifleri hakkında soru sorma şansına sahip oldum ve yeterli yanıtlar aldım. Tedavi alternatifleri detaylı bir şekilde anlatıldı; dişin çekimi, hiçbir şey yapılmaması veya tavsiye edilen endodontik tedavinin yapılması konusunda karar verebilecek kadar bilgiye sahip oldum. Bu onam formunu tamamen okudum ve anladıktan sonra imzaladım.

 

İmplant Uygulaması İçin Hasta Bilgilendirme Ve Onamı

Sizi bilgilendirmek ve tedavinize başlamak için onayınızı almak üzere hazırlanmış olan bu formu okuyarak sonundaki bölümleri doldurmanız ve imzalamanız gerekmektedir.
İmplant uygulaması hekimin uygulama alanını ve komşulukta olduğu doku ve oluşumları inceleyerek,bir takım tetkiklere başvurarak,hastanın sistemik,ekonomik ve sosyo-kültürel durumunu ve
hastanın hijyen alışkanlıklarını değerlendirerek endikasyon koyabileceği bir tedavidir.Hekim bu faktörleri bir arada değerlendirerek hastanında onayı ile tedaviye başlayabilir.
İmplant uygulaması bazen birden fazla operasyonel girişimi gerektirebilir.Bu operasyonlar mevcut kemiğin uygun hale getirilmesi veya komşulukta olan anatomik oluşumların şekillendirilmesi şeklinde olabilir. Bu operasyonlarda ağız içi veya dışı bir bölgeden doku alınması gerekebilir.İmplantın yerleştirilmesi sonrasında bir süre beklendikten sonra üst yapının yapılmasına başlanır.

İmplant uygulaması sırasında bölgeye anestezi yapılır.Yapılan anestezi sonucu oluşan geçici uyuşukluk sırasında tedaviniz yapılacaktır.Yapılan enjeksiyon uygulamalarında ağrı,şişlik,sinir
zedelenmesi,enfeksiyon,alerjik reaksiyonlar ve cok nadiren de olsa solunum sıkıntısı,kalp krizi, felç,beyin hasarı ve ölüm meydana gelebilir. İmplant uygulaması sırasında veya sonrasında implantta kırılmalar,çevre dokularda enfeksiyon,implantın kaybı gibi komplikasyonlar görülebilir.Operasyonlardan sonra ağrı,şişlik gibi sıkıntılar olabilir.Bu durumlarda kullanabilmeniz için hekiminiz tarafından verilecek ilaçları uygun şekilde kullanmalısınız. Ayrıca implantın üzerine sabit veya hareketli bir protezde yapılacağı için bu protezle ilgili de komplikasyonlar yaşanabilir.bu nedenle sabit veya hareketli protez uygulamaları içinde onam alınmalıdır. Yukarıda yazılanları dikkatlice okudum ve anladım, işleme onay veriyorum.

 

OPERASYON SONRASI DİKKAT EDİLECEKLER

Operasyon sonrası ağızdaki lokal uyuşukluk geçene kadar bir şey yenmeyecek, su hariç bir şey içilmeyecek.
• Operasyon sonrası ağız hijyenine dikkat edilmeli, ilgili bölge üzerinde herhangi bir şekilde tahriş ve travma yaratacak hareketlerden kaçınılması gerekir. (Yumuşak gıdalar
alınması, asitli şeylerden kaçınılmalı… vb gibi)
• Antibiyotiğin ve diğer ilaçların zamanında ve doğru kullanılması çok önemlidir. İlacınızla ilgili bir sorunla karşılaşırsanız mutlaka hemen hekiminize danışın.
• Sıcak yiyecekler ve içeceklerden, sıcak havada güneşin operasyon sahasına direk olarak gelmesinden, ocak başında iş yapmaktan ve operasyon yapılan bölgenin üzerine yatmaktan kaçının. Ilık ve yumuşak (pişmiş) besinler tüketin. (2 gün boyunca)
• Operasyon yapıldığı gün ilgili bölgeye soğuk kompres (buz torbası) uygulanması ŞARTTIR. Uygulama şöyle olmalıdır; operasyon yapılan bölgenin tam üzerine gelen bölgeye dıştan soğuk kompres torbası 15-20 dakika uygulanmalı, sonra 1-2 saat dinlendirilmelidir (5 dakikada bir bölge aşırı soğumuş mu diye kontrol edilir). Bu gün boyunca oluşan yatana kadar yemek yeme süreleri hariç yapılmalıdır. Ertesi günde uyanır uyanmaz 1 saat bu uygulama devam etmelidir.
• Ağrı şikayetleriniz için hekiminizin önerdiği ağrı kesicileri kullanınız. Aspirin gibi içinde Asetilsalisilik asit bulunan ilaçlar kanamanızı arttırır. Kullanmayınız.
• İlk gece başınız kalp hizanızdan yukarıda (çift yastıkla) yatınız.
• Operasyonu takip eden 1 gün boyunca KESİNLİKLE tütün mamülü kullanılmamalıdır. Tütün mamülleri yara iyileşmesini geciktirir.
GEÇMİŞ OLSUN

Whatsapp

Mesaj göndermek için tıklayın

Mahmutbey Cad. 134/B

Bağcılar/İstanbul

0212 515 22 99

Hemen Arayın

Çalışma Saatleri

Pazartesi - Cumartesi : 10:00 - 21:00 Pazar : 10:00 - 18:00